top of page

EU Digital Finance Package

EU-kommissionen släppte den 24:e september ett helt paket för "Digital Finance. I paketet ingick en strategi för Digital Finance, Retail Payment Strategy, lagförslag på kryptotillgångar och digital motståndskraft (digital resilience). I strategin för "Digital Finance" pekas riktningen ut för hur politiken på området ska utformas de kommande åren fram till 2024 då en ny EU-Kommission tillträder. Sammanfattningsvis:  Det märks att Kommissionen har lyssnat in branschen och de olika aktörerna i unionen. Det finns goda intentioner och ambitioner i strategin och man lyfter vikten av "Digital Finance" i Europas omstart efter corona-krisen.  Kommissionen benämner fyra områden som särskilt viktiga, dessa rör den inre marknaden. Hur den ska kunna bli mer effektiv och integrerad för finansiella tjänster. Kommissionen nämner att det regulatoriska regelverket bör vara mer öppet för innovation, att implementera den europeiska data strategin att beröra även den finansiella sektorn och att upptäcka och förebygga risker som den ökade digitaliseringen innebär.

Några specifika policyförslag som nämns i strategin är att EU ska ta fram ett ramverk för digitala identiteter i unionen, en så kallad översyn av e-IDAS regleringen. Att det krävs större samarbete mellan tillsynsmyndigheterna i Unionen för mer utbyte och så kallad "best practice" när det kommer till tillsyn av nya innovativa bolag. Men även att betaltjänstdirektivet ska ses över och utvärderas de kommande åren och ambitionen är att istället införa ett "Open Finance-regelverk". Framåt kommer lagstiftningen på kryptotillgångar och digital motståndskraft att skickas till medlemsländerna och det blir ett uppdrag för Finansdepartementet att se över hur lagstiftningen ska implementeras i Sverige. Strategins goda intentioner ska de kommande åren utmynna i policyförslag som sedan ska förhandlas i den s.k trilogen med parlamentet och ministerrådet.  Här hittar du både strategin och lagstiftningsförslagen. SweFinTech vill ha inspel i sin verksamhet framåt för både strategin, retail payment strategin, lagstiftningsförslaget om kryptotillgångar och digital motståndskraft. Hör av dig till Generalsekreterare Louise Grabo (louise.grabo@swefintech.se) så snart som möjligt men senast på fredag denna veckan 2/10 för inspel som kan komma att skickas med till Finansdepartementet.

111 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page