top of page

Inbjudan till diskussion om psd2

Uppdaterat: 8 juni 2018

Finansinspektionen (FI) har som ambition att i nära dialog med branschen förstå vilka faktiska hinder som föreligger under marknadens implementering av det nya betaltjänstregelverket från olika aktörers perspektiv. Som ett led i detta arbete bjuder FI in till diskussion med relevanta finansiella företag och branschföreningar.


Datum och tid den 18 juni kl. 10.00–14.00.


Syfte Syftet är att identifiera hur regelverket, eller olika tolkningar av regelverket, kan anses utgöra hinder för olika aktörer på finansmarknaden inom ramen för det nya  betaltjänstregelverket. Diskussionerna kommer att föras i mindre grupper i olika konstellationer för att tillåta största möjliga bredd.


SweFinTech har möjlighet att anmäla 1 företrädare för föreningen och 5 medlemmar.


Har du eller ditt bolag inspel på perspektiv att lyfta eller saker att ta upp under diskussionen? Mejla dina inspel till Louise Grabo (louise.grabo@swefintech.se) så tar vi med det till diskussionen.


17 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentarios


bottom of page