top of page

Information till medlemsbolagen om Covid-19

Det är extraordinär situation i samhället just nu som påverkar alla och vi ser redan en stor belastning på företag när anställda inte kan gå till jobbet i vanlig ordning och samhället under en period framåt stänger ner. SweFinTech uppmanar alla att följa myndigheters uppmaningar och vi vill passa på att dela med oss av information som regering och myndigheter har kommit med som kan vara aktuellt för dig som fintech-bolag. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Information och underlag för företag för planeringsstöd med anledning av Coronavirussjukdomen från MSB. https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/samhallets-funktionalitet/kontinuitetshantering/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3


Svara på enkät för Startup Sweden Startup Sweden som är en myndighet under Tillväxtverket har startat en enkät för att få förståelse över hur Coronaviruset drabbar startups och för att kunna föra informationen vidare till regering och myndigheter. Ta gärna 3 minuter av din tid och fyll i enkäten här: https://startup-sweden.typeform.com/to/Uh572t


Regeringens krispaket för företagare och jobb: Den 16/3 höll regeringen och samarbetspartierna en presskonferens för att presentera ett paket för att stoppa utvecklingen som det svenska näringslivet står inför i och med corona-viruset och dess konsekvenser. Dessa åtgärder kan vara viktiga för dig som företagare så kolla gärna upp noggrannare här under: Korttidspermittering

Statligt initiativ som drivs av tillväxtverket där arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidig som arbetstagaren får 90 procent av lönen. Det finns ett lönetak om 44k/månaden. Kans sökas av företag som kan visa på svårigheter att klara de ekonomiska utmaningar som kommer i kölvattnet av Covid-19.

Ansökan kan göras från 7:e april men retroaktivt från 16 mars. Rutiner för ansökningsprocessen håller på att tas fram för tillfället.

Statligt initiativ gör det enklare att få möjlighet att skjuta upp inbetalning av skatter och avgifter. Gäller för inbetalningen av avdragen preliminär skatt och arbetsgivaravgifter samt mervärdesskatt, för högst tre månader vardera under tidsperioden januari–september 2020. Anståndet kan som längst gälla i ett år och sker till en ränta som inte är fastställd än.

Är på lagrådsremiss och föreslås börja gälla från 7 april och kan utnyttjas retroaktivt från 1 januari 2020

Staten föreslås tillfälligt ta hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj.

Smittbärarpenning utökas (https://www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/anstalld/smittbararpenning) Inkomstfall kopplat till Coronaviruset skäl till undantag för amortering Finansinspektionen har under dagen den 17/3 gått ut med informationen att privatpersoner och företagare kan få möjlighet att pausa sina amorteringar pga de ekonomiska konsekvenser som Coronaviruset innebär. https://www.fi.se/sv/publicerat/pressmeddelanden/2020/inkomstbortfall-kopplat-till-coronaviruset-skal-till-undantag-fran-amortering/

33 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

コメント


bottom of page