top of page

Läs SweFinTechs fintechrapport 2022 - "Svensk fintech är här för att stanna"

Detta är det tredje året SweFinTech lanserar en rapport över den svenska fintechbranschen. Likt tidigare år kommer även årets rapport att ge en bild av svensk fintechs utveckling under det senaste året, beskriva dess utmaningar och presentera konkreta förslag för att främja branschens fortsatta utveckling.


Den svenska fintechbranschen fortsätter att öka och under 2021 uppgick den till mer än 500 bolag och sysselsatte upp till 25 000 personer. Det är en växande bransch och 91 procent av SweFinTechs medlemmar anger att de planerar att rekrytera under 2022. De globala investeringarna i fintechbolag nästan dubblerades under 2021, och i Sverige ökade det investerade beloppet med 72 procent 2021 jämfört med 2020. Det finns fortfarande ett behov av kapitalanskaffning, främst för mindre bolag då 43 procent av bolagen behöver ta in kapital under 2022. För att bibehålla det framgångsrika ekosystemet som omgärdat det svenska fintechundret de senaste åren krävs att svenska beslutsfattare skapar en internationell konkurrenskraftig och förutsägbar regulatorisk miljö och en fortsatt välfungerande kapitalmarknad.


Läs hela rapporten här:

220412_SweFintech_rapport_2022_SWE_digital
.pdf
Download PDF • 46.16MB

142 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page