top of page

Ny arbetsgrupp om DORA


SweFinTechs medlemsbolag Springflod är intresserade av att samordna en arbetsgrupp som rör implementeringen av DORA. Nu eftersöker vi intresserade som vill medverka i arbetsgruppen.


Om arbetsgruppen för DORA

Syfte DORA-gruppen arbetar med den nya förordningen om ICT-risker från EU, Digital Operational Resilience Act, som börjar gälla i januari 2025. Tillsammans ska vi studera och diskutera definitioner, proportionalitet, tolkningar, implementeringar samt de tekniska standarder som väntas släppas fr o m sommarmånaderna 2023.

Omfattning DORA har ett brett anslag och omfattar fem materiella områden: (1) ICT-riskhantering och -styrning, (2) incidenthantering och -rapportering, (3) säkerhetstestning, (4) ICT-riskhantering avseende tredjepartsleverantörer samt (5) delning av information om hot. Vilka områden vi spenderar mest tid kring styrs av arbetsgruppen.

Deltagare DORA-gruppen riktar sig till de företag som träffas av DORA enligt Artikel 2 d v s mer eller mindre alla aktörer inom finansbranschen. Den är för dig som arbetar med cybersäkerhet och informationssäkerhet i såväl första som andra linjen, även oprisk med ansvar för kontinuitet och tredjepartsleverantörer har en given plats.

Arbetsmöten Vi bokar och förbereder två möten under H2 2023 samt två under H1 2024 som grund men håller öppet för ändringar i agenda samt ytterligare möten vid behov.


Är du intresserad av att medverka i arbetsgruppen?

Maila ditt intresse till gorel.wasterlid@swefintech.se

120 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page