top of page

Remissyttrande om Pelare 2-vägledning från Finansinspektionen


Finansinspektionen föreslår uppdaterad metod för att bedöma pelare 2-vägledning för svenska banker och detta skickades ut på remiss den fjärde april. SweFinTech är med på remisslistan och har därför författat ett yttrande som skickats till Finansinspektionen.


Pelare 2-vägledning handlar om de kapitalkrav som tillsynsmyndigheten ställer på banker i Sverige. SweFinTech svarade även på remissen från 2021 och var redan då skeptisk då sättet att fastställa P2G, då det inte är anpassat för fintechbolag som har en annan finansieringsmodell är traditionella storbanker. I den nya promemorian har det skett vissa förbättringar som SweFinTech välkomnar men önskar fortfarande vissa förtydliganden kring hur FI ska göra anpassningar för bolag med snabbrörliga och dynamiska balansräkningar. Om inte detta görs riskerar fintechbolag att hamna på efterkälken i Europa och svenska bolag förlorar i konkurrenskraft vilket kan hämma innovation och konkurrens. Läs hela yttrandet här.24 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page