top of page

Rundabordssamtal med EU-kommissionen om Open FinanceDen 15e februari hade SweFinTech ett rundabordssamtal om EU-kommissionens kommande förslag om Open Finance med Jan Ceyssens, Head of Digital Finance at DG FISMA. Medverkade gjorde även Maria Staszkiewicz, ordförande för European Digital Finance Association.


Open Finance ramverket väntas presenteras i slutet av juni 2023 och har potential att revolutionera finansmarknaden genom att öppna upp för datadelning mellan finansiella tjänster utöver banktjänster, så som pensioner och försäkringar. Ramverket kan förhoppningsvis skapa både innovation på marknaden samt många nya affärsmöjligheter för fintechbolag. Samtidigt finns det många utmaningar att lösa på vägen, speciellt kring hur och till vilken nivå olika datattyper kan delas för att fortfarande efterfölja GDPR.


Under mötet diskuterade medlemsbolagen tillsammans med Jan Ceyssens möjligheterna och utmaningarna med Open Finance och vad som kan läras av implementeringen av betaltjänstdirektivet (PSD2). Jan Ceyssens menade bland annat att det blivit ett för stort fokus på compliancearbetet kring PSD2 snarare än innovationssyftet och att de hoppas att implementeringen av Open Finance snarare kan ske på ett mer affärsmässigt vis, med kontrakt mellan marknadsparter.


Det kommer bli ett stort fokus på Open Finance under året, även Finansinspektionen har det som ett huvudfokus under det första halvåret av 2023. SweFinTech kommer att följa utvecklingen på området mycket noga.

49 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page