top of page

Sammanfattning av webbinar med Konsumentverket


Igår, den 19/5 arrangerade SweFinTech ett webbinar tillsammans med Konsumentverket om deras tillsyn kopplat till krediter - som berör många av SweFinTechs medlemsbolag. Anna Hult, Rudina Muliqi, Martin Olsson och Adna Jetis på enheten för betalningar deltog och höll en presentation om deras arbete. De gick igenom hur deras arbete fungerar och hur de arbetar kring marknadsföringslagen - kopplat till krediter, informationskrav och avtalsvillkor. Föreningens medlemmar fick också en presentation av de nya allmänna råden om konsumentkrediter som var ute på remiss under hösten och som för någon månad sedan antogs av Konsumentverket. De nya allmänna råden börjar gälla från den 1/7 och flera justeringar har gjorts för att anpassa råden utefter nya digitala bolag och att processerna att göra kreditprövningar hela tiden utvecklas - något som SweFinTech lyfte fram i vårt remissvar under hösten.


Efter presentationen fick Konsumentverket möjlighet att svara på frågor från medlemmarna. Konsumentverket kunde då berätta att beslutspromemorian för de nya allmänna råden precis publicerats. Denna finna att läsa här: https://publikationer.konsumentverket.se/produkter-och-tjanster/finansiella-tjanster/20201-konsumentverkets-allmanna-rad-om-konsumentkrediter?twsVersion=2011 Konsumentverket bad att få återkomma med svaren på några frågor och bad SweFinTech att sammanställa ett dokument med alla frågor våra medlemsföretag har för att KoV ska kunna svara på alla och sedan delge informationen till föreningen. Har du en fråga eller ser du svårigheter med de nya allmänna råden? Kontakta Generalsekreterare Louise för SweFinTech för att dessa ska skickas vidare till KoV. Under webbinaret visades en presentation av KoV som skickades ut till deltagarna efter eventet. Vill du ta del av presentationen? Mejla då också till SweFinTech Generalsekreterare Louise för att få den skickad till dig: louise.grabo@swefintech.se SweFinTech kommer att fortsätta dialogen med Konsumentverket och hoppas på att kunna arrangera ett nytt seminarium i höst tillsammans med våra medlemsföretag.

58 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Commentaires


bottom of page