top of page

Stor uppslutning vid SweFinTechs lunch-webinar om finansiell brottslighet


Idag den 30 november höll SweFinTech tillsammans med Polisen och FCG ett webinar rörande riskerna för penningtvätt och terrorfinansiering inom fintech!


Webinaret öppnades av ordförande Erika Eliasson och generalsekreterare Louise Grabo. Erika beskrev hur ämnet om finansiell brottslighet är viktig för branschen och hur viktigt det är att man arbeta förebyggande för att stävja de aktörer som inte har goda intentioner. SweFinTech har sedan tidigare samarbetat med myndigheter för att hålla en dialog mellan branschen och myndigheter - därav bjöd vi in till detta webinar för att också sprida kunskapen om frågorna bland våra medlemsföretag.


Första talare var Torbjörn Bodling som arbetar som projektledare inom finanspolisen där han bland annat leder Black Wallet Project - ett samarbete mellan finska och svenska polisen där de utreder riskerna för finansiell brottslighet inom fintech och vidare informerar myndigheter på både nationell- samt EU-nivå. Han presenterade hur projektet är utformat, vad syftet är och vad de hittills har kommit fram till. Vidare beskrev Torbjörn vikten av inrapportering vid misstanke om att finansiell brottslighet har ägt rum och att alla rapporteringsskyldiga företag ser till att de är registrerade på goAML - det IT-system som används vid rapportering till finanspolisen. För mer info om goAML och för att nå portalen, klicka här.


Vidare talade Johanna Bäck, specialiserad inom risk management och financial regulations hos FCG samt styrelseledamot i SweFinTech, och Joel Nisses, även han från FCG där han arbetar som Commercial Director inom deras RegTech-avdelning. De fokuserade på de utmaningar och möjligheter som finns när det kommer till AML-lagstiftning och hur man som fintech-bolag har bra strukturer för att hantera och förebygga all typ av finansiell brottslighet. Särskilt lyfte de fram tillvägagångssätt för att ta hand om den data som bolagen ofta sitter på, hur man håller den uppdaterad och använder datan på rätt sätt för att analysera och förebygga eventuella risker. Att se över sitt interna arbete kring AML-lagstiftning är viktigt för att hålla sig uppdaterad men att få till robusta strukturer kan också skapa konkurrensfördelar för fintech-företag.


SweFinTech vill tacka de 60 personer som deltog på webinaret och utlovar fler liknande webbinar i framtiden.77 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page