SweFinTechs Louise Grabo intervjuad i Dagens Nyheter


Dagens Nyheter publicerade igår artikeln "Viktiga faktorer banade väg för Sveriges nya framgångsföretag" som beskriver Sverige som ett framgångsrikt fintechland och vilka faktorer som ligger bakom detta.


Louise Grabo, SweFinTechs generalsekretare, blir intervjuad i artikeln där hon beskriver flera förutsättningar till att det har kunnat skapats digitala och innovativa företag i Sverige samtidigt som svensk fintechs hinder också lyfts.


I samband med att Louise kommenterar de problem svensk fintech upplever med den finansiella infrastrukturen, vilket även lyfts i SweFinTechs senaste rapport, säger hon:


"Det gör att vi är väldigt beroende av att ha en god relation storbankerna. De själva kan sätta stopp för företag, ibland på godtyckliga grunder."


Läs hela artikeln här.

13 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Svara på enkät om nearshoring

Coast Communication genomför just nu ett arbete på uppdrag av Enterprise Lituania. De har tagit fram en enkät med 6 korta frågor och skulle uppskatta bidrag från fintechbolag. Enterprise Lithuania, en