top of page

Synpunkter på EU-kommissionens förslag till nytt konsumentkreditdirektiv

EU-kommissionen har arbetat fram ett nytt konsumentkreditdirektiv och inför att direktivet ska förhandlas med ministerrådet och departementet ville svenska justitiedepartementet få branschens synpunkter. Det finns behov av ny lagstiftning på området då utvecklingen på marknaden sker i rasande fart. Det nya direktivet reglerar också lånebaserad gräsrotsfinansiering, vilket stått utanför reglering tidigare och vi som föreningen ställer oss positiva till att detta förs in i konsumentkreditdirektivet. Vi ser ett större behov av mer dialog med departementet gällande dessa frågor och efterfrågar en referensgrupp på området för fortsatt dialog och eftersom det är ett såpass stort lagförslag. Vi ställer oss negativa till vissa delar av förslaget bl.a. att det saknas teknikneutralitet och inte tas höjd för kommande innovation. Att informationskraven inte heller är anpassade för den nya verkligheten och att det snarare kan bli otydligt med "information overload" för konsumenterna med de nya informationskraven istället för enkelt och tydligt som borde vara målet. Vi ställer oss emot förslaget att ta bort undantaget för korta krediter med endast obetydliga avgifter. Det är viktigt för e-handeln med denna typ av undantag och riskerar att försämra konsumentskyddet för konsumenterna om det tas bort.

SweFinTech står till Justitiedepartementets förfogande för fortsatt dialog om konsumentkreditdirektivet. Hela SweFinTechs yttrande kan man läsa här.

43 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

留言


bottom of page