top of page

Webinar om Framtidens digitala finansmarknad


EU-kommissionen kommer under hösten 2020 att presentera en ny strategi inom området Digital Finance. Som ett led i detta arbete har EU-kommissionen publicerat en nu pågående konsultation Digital Finance Strategy for Europe/FinTech Action Plan. Konsultationen ger olika marknadsaktörer och användare en möjlighet att lämna sin syn på vad som behövs för att främja digitala finansiella tjänster.

EU-kommissionen, Swedish FinTech Association och Svenska Bankföreningen bjuder in till ett öppet webinarium om framtiden för digital finans och fintech inom EU, för att presentera konsultationen samt ge möjlighet till diskussion. EU-kommissionen inleder för att berätta om EU-kommissionens arbete inom digital finans, om konsultationen och om kommissionens kommande strategi inom området.

Därefter följer ett panelsamtal där inbjudna experter diskuterar utmaningar och möjligheter inom den digitaliserade finansmarknaden.

Datum och tid: 29 maj kl. 10.00-11.30 Plats: Via Livestorm, Registrera ditt deltagande via: https://app.livestorm.co/european-commission/digital-finance-outreach-sweden

Seminariet äger rum på svenska.

Agenda:

10.00 Värdarna för eventet öppnar och hälsar välkomna

                      - Magnus Astberg, ekonomisk rådgivare EU-kommissionen i Sverige

                      - Louise Grabo, Generalsekreterare, Swedish Fintech Association

                      - Henrik Bergman, Avdelningschef Finansiell infrastruktur, Svenska Bankföreningen

10.15 Presentation om EU-kommissionens arbete med ”Digital Finance”

- Mattias Levin, Biträdande enhetschef DGFISMA, EU-kommissionen

10.40 Paneldiskussion om framtidens digitala finansmarknad                       - Moderator: Niklas Arvidsson – Forskare på KTH

- Erika Eliasson, ordförande för Swedish Fintech Association

- Johan Rosén, operativ chef risker, Swedbank

- Kristian Gårder, CTO stora företag och institutioner, SEB

11.15 Frågor från publiken

11.30 Avslut

Varmt välkomna att höra mer om EU-kommissionens arbete och hur du kan påverka!

76 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

תגובות


bottom of page