top of page

Sammanfattning från webinar om framtidens digitala finansmarknad


Längst upp till vänster Niklas Arvidsson, TH Johan Rosén, längst ner till vänster Erika Eliasson och TH Kristian Gårder

SweFinTech arrangerade med Svenska Bankföreningen och EU-kommissionen i Sverige ett webinar med anledning av EU-kommissionens konsultation om "Digital Finance". Webinaret syftade till att diskutera de utmaningar och möjlighet som EU står inför för att skapa mer innovation och digitalisering på finansmarknaden. Webinaret öppnades av Magnus Astberg på EU-kommissionen i Sverige tillsammans med värdarna Henrik Bergman från Bankföreningen och Louise Grabo på SweFinTech för att sedan gå vidare till en presentation av Mattias Levin från DG FISMA på EU-kommissionen. Mattias berättade om bakgrunden till konsultationen som ska mynna ut i en "digital finance strategy" under hösten. Han nämnde att det även kommer komma nya lagförslag på områdena kring kryptotillgångar och cybersäkerhet.

Efter detta tog Niklas Arvidsson - forskare på KTH över för att moderera en panel med panelisterna Erika Eliasson - ordförande på SweFinTech, Kristian Gårder - CTO stora företag och institutioner, SEB och Rohan Rosén - operativ chef risker på Swedbank. Panelen diskuterade de största problemen för dagens bank- och finansmarknad och hur EU kan främja mer innovation inom det finansiella området. Alltifrån hur en förbättring/förtydligande av PSD2 skulle kunna skapa mer innovation till vikten av säkerhet och trygghet för konsumenten berördes i diskussionen. Tack till över de 150 personer som deltog i webinaret och tack till alla talare!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi uppmanar alla aktörer som vill och kan att svara på EU-kommissionens konsultation för att många röster ska bli hörda i framtagandet av den nya strategin. SweFinTech kommer givetvis att svara på konsultationen och är inne i en process där vi vill ha inspel från våra medlemsföret. Hör gärna av er till generalsekreterare Louise Grabo (louise.grabo@swefintech.se) med inspel. Här kan du läsa mer och svara på konsultationen: https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2020-digital-finance-strategy_en


50 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page