top of page

SweFinTechs remissyttrande om utvidgade regler av kvalificerade personaloptioner

I denna promemoria om personaloptioner föreslås vissa utvidgningar. Nuvarande regler omfattar företag där medelantalet anställda och delägare som arbetar i företaget är lägre än 50 och med en nettoomsättning eller balansomslutning som uppgår till högst 80 miljoner kronor. Reglerna föreslås i stället gälla för företag där medelantalet anställda och delägare som arbetar i företaget är lägre än 150 och med en nettoomsättning eller balansomslutning som uppgår till högst 280 miljoner kronor. Vidare föreslås att styrelseledamöter och styrelsesuppleanter ska omfattas av reglerna även om dessa inte är anställda i företaget.

SweFinTech tillstyrker stora delar i förslaget om lättnad i beskattning av personaloptioner och ser positivt på att regeringen tar ytterligare ett steg för att utvidga reglerna för personaloptioner. Vi ser på sikt gärna än större utvidgningar och att gränsen för antal anställda och företagets nettoomsättning eller balansomslutning skulle kunna ökas mer, men i dagsläget är detta ett efterlängtat steg i rätt riktning. SweFinTech hade dock önskat mer av det nya förslaget som fortsatt exkluderar företag som bedriver verksamhet i form av bank- eller finansieringsrörelse och finansiella instrument, vilket utesluter en stor del av fintech-företagen. Många av fintech-bolagen går under bank- och finansieringslagen som detta undantag berör. Vi önskar att regeringen hade gjort mer för att kunna inkludera större del av fintech-branschen i det nya förslaget till kvalificerade personaloptioner. Vi kommer fortsatt att föra dialog med finansdepartementet för att framföra våra synpunkter. Läs vårt svar i sin helhet här:


60 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Commenti


bottom of page