Swedish Fintech Association

FINTECHRAPPORTER

Här publiceras SweFinTechs årliga rapporter där vi beskriver fintechbranschens utmaningar och möjligheter.

FINTECHRAPPORTEN 2021.

 
Swedish Fintech Association

Swedish FinTech Association presenterar torsdagen den 8/4 den andra upplagan av fintechrapporten – ”en växande bransch trots utmaningar”. Rapporten visar på att svensk fintech har en fortsatt hög tillväxttakt men att vissa av branschens utmaningar har förstärkts i och med covid-19-pandemins utbrott under våren 2020.

Den svenska fintechsektorn fortsätter att växa och består nu av mer än 450 bolag som sysselsätter över 10 000 personer. 91 procent av bolagen planerar att utöka sin verksamhet under 2021, och det finns ett stort rekryteringsbehov då 93 procent av företagen planerar att anställa under 2021. Flera svenska fintechbolag står sig starkt internationellt och framtidsutsikterna för branschen är goda.

Rapporten lyfter fem områden som är extra viktiga för branschens utveckling de kommande åren; 
Hur branschen har klarat av covid-19-pandemin, rekrytering, policy och regleringar, den finansiella infrastrukturen och hållbarhet.

FINTECHRAPPORT 2020.

 
FinTech rapport 2020 | Swedish Fintech Association
Swedish Fintech Association

Under hösten 2019 har SweFinTech undersökt föreningens medlemsföretag genom enkäter och intervjuer för att få en större förståelse för branschen och för vilka utmaningar de olika bolagen står inför. Resultaten ledde fram till Fintech-rapporten 2020 vars syfte är att öka kunskapen och förståelsen för branschen bland makthavare och politiker samt att ge konkreta policyförslag som kan skapa förändring.

Fintech är fortfarande ett nytt begrepp för många och en relativt ny bransch. En bransch som har vuxit snabbt de senaste åren, vilket vi ser bland våra medlemsföretag då antalet fintech-bolag som grundades 2014–2017 ökade drastiskt. Mycket tyder på att branschen kommer fortsätta växa för 96% av våra bolag kommer behöva rekrytera under 2020. Tyvärr är det en utmaning för flera företag att hitta rätt typ av kompetens, det är ovanligt med teknisk kompetens som kan både tech och finans, samtidigt som det finns ett sådant behov på arbetsmarknaden. 

Rapporten landar i tre områden där mer behöver göras för att skapa mer innovation och underlätta för företag att skapa nya tjänster och produkter, dessa är: 

Kompetensförsörjning
Samarbete och förståelse
KONKURRENSKRAFT

I rapporten kan du läsa mer om våra slutsatser.