SweFinTechs yttrande om finansinspektionens förslag till pelare 2-vägledning för banker

SweFinTech har lämnat svar på Finansinspektionens förslag till pelare 2-vägledning för banker. Finansinspektionen har publicerat sin övergripande metod för att bedöma storleken på pelare 2-vägledningen (Pillar 2 Guidance, P2G) i den översyn och utvärdering (ÖU) de gör av alla kreditinstitut.

Övergripande anser SweFinTech att metoden inte är tillräckligt anpassad för mindre aktörer som är snabbväxande och befinner sig i en investeringsfas och/eller är nya på marknaden och/eller har hög kapitaltäckning för att täcka upp för en expansionsfas. Vi menar också att FI i den publicerade metoden inte är tillräckligt transparent i hur dessa typer av bolag kommer att bedömas. Vidare anser vi att metoden missgynnar aktörer av ovan nämnda slag till förmån för större och mer traditionella banker, samt att risken inte mäts på ett adekvat sätt. Läs hela remissyttrandet här!

22 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Svara på enkät om nearshoring

Coast Communication genomför just nu ett arbete på uppdrag av Enterprise Lituania. De har tagit fram en enkät med 6 korta frågor och skulle uppskatta bidrag från fintechbolag. Enterprise Lithuania, en